KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

BCA Bestuurdersaanspr. download

Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  BCA

De BCA verzekering heeft tot doel het privévermogen van de bestuurders te beschermen. Een bescherming die de ‘normale’ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (collectieve WA verzekering) niet biedt. Ook kent deze verzekering een rechtsbijstandselement, dus ook voor onterechte claims biedt deze verzekering een oplossing. Koren kunnen alleen gebruik maken van deze verzekering als ze notarieel (volgens de WBTR) goedgekeurde statuten hebben en ingeschreven staan in het UBO-register.

Voorbeelden van schadegevallen bij koren:

Een jubilerende koor die een groot internationaal concert organiseert, wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen bezoekers en dito inkomsten. Hierdoor is sprake van een zeer zwaar tekort in de begroting en het koor gaat uiteindelijk failliet, of kunnen op korte termijn de verplichtingen niet worden nagekomen. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de vereniging aansprakelijk.
De vrijwilligers van de koren ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. 
Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is - door de grote groep vrijwilligers en groot aantal jaren - de naheffing bijzonder fors. Het koor kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privé vermogens van de bestuursleden.
Een sponsor van een koor trekt onverwachts zijn toegezegde sponsorgelden in. Het voortbestaan van het koor komt hierdoor in gevaar. Hoewel van ondeugdelijk bestuur geen sprake is, zijn er wel verdedigingskosten bij een eventuele claim door partijen waarmee verplichtingen zijn aangegaan. Deze verdedigingskosten belopen al snel enkele tienduizenden euro's waarvoor rechtsbijstand verzekeringen geen dekking bieden.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de verenigingskas. Er moet onverwachts een beroep gedaan worden op de aangelegde reserve als gevolg van een onverzekerd evenement (bijvoorbeeld een brand). Nu blijkt dat de penningmeester de belegging minder succesvol dan verwacht had belegd in aandelen. De medebestuurders zullen de penningmeester aanspreken (in zijn privé vermogen) voor zijn onzorgvuldige handelswijze.
Als een bestuurder zijn statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid overschrijdt - bijvoorbeeld doordat hij alléén de rechtspersoon vertegenwoordigt, terwijl het statuut de vertegenwoordiging door twee bestuurders gezamenlijk voorschrijft - geldt dat het koor niet gebonden wordt. Een derde die daardoor schade leidt kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen.


De premie voor deze verzekering bedraagt € 70,00 op jaarbasis bij een verzekerd bedrag van € 250.000,- per gebeurtenis. 
Alle genoemde premies zijn exclusief administratie- en poliskosten en 21% assurantiebelasting.

> Polisvoorwaarden 
> Aanvraagformulier  (Opsturen aan de KCZB)

 

Voor vragen over deze verzekeringen kunt u contact opnemen met:

KCZB
T.: 071-5605554
E.: info@kczb.nl

Mooijman Assurantiën
T.: 070-3871818
E.: zakelijk@mooijman-assurantien.nl