KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Informatie KCB

Als een koor een concert of uitvoering verzorgt, wordt er vaak gebruik gemaakt van solisten en/of musici. Wat veel koren zich niet realiseren is dat zij dan (tijdelijk) de werkgever van deze solisten en/of musici zijn en dat je als werkgever verplicht bent om premies en belasting in te houden en af te dragen. Het is van belang dat u als koor dat netjes volgens de regels doet, want ook koren worden regelmatig gecontroleerd door de Belastingdienst en de gevolgen kunnen groot zijn als dan blijkt dat u niet of niet correct hebt gehandeld met forse naheffingen voor u als koor. En daar zit u als koor natuurlijk niet op te wachten.

Kunstenaars Contract Bureau (KCB)
De KCZB begrijpt goed dat het contracteren, verlonen en uitbetalen van misici voor de meeste koren een moeilijk terrein is en dat vaak de kennis en ervaring hiervoor ontbreekt, temeer daar de regels hieromtrent telkens ook weer wijzigen en om u daarvan te ontlasten is het KCB opgericht. Het KCB stelt voor u alle contracten volgens de geldende regels op en zorgt er ook voor dat de betalingen aan de solisten en/of musici volgens diezelfde regels correct worden uitgevoerd. Aan deze dienstverlening is voor koren die lid zijn van de KCZB een speciaal tarief verbonden. Zo helpt de KCZB haar koren met deze ingewikkelde materie!

> Meer informatie over het KCB

> Algemene Voorwaarden KCB

> Contractvoorwaarden voor de solisten en musici

> KCB-brochure


Heeft u vragen, neem dan contact op met contractbureau@kczb.nl, 071-5605559