KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Subsidies en financiering

Hoe vind je financiering voor een project van uw koor? En welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag?

Een koor (vereniging of stichting) kan altijd extra inkomsten gebruiken om haar doelstellingen te verwezenlijken. Om u op weg te help onderstaand informatie over subsidies, acties en fondsen voor verenigingen. Bij de meeste subsidieverstrekkers worden voorwaarden gesteld voor het doen van een aanvraag. Dat kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Het koor moet een stichting of vereniging zijn
  • Het koor moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
  • Het koor moet iets nieuw bieden
  • Er kan gevraagd worden naar een financiële jaarrekening


Belangrijk bij het aanvragen van subsidie is een gedegen projectplan. Hierin laat u als koor zien wat de bedoeling is van uw plan, voor welke doelgroep u iets organiseert, waarom dit plan vernieuwend of bijzonder is etc. Daarnaast wordt altijd gevraagd naar een duidelijke begroting en moet u ook aantonen dat de vereniging of stichting zelf inkomsten genereert bijvoorbeeld door kaartverkoop voor een concert of een andere manier. Belangrijk is ook aan te geven hoe u het project bekend gaat maken en hoe u laat zien welke subsidieverstrekkers hun steun hebben gegeven. Een goede financiële administratie is erg belangrijk bij het aanvragen van subsidies. Vaak moet achteraf een verantwoording worden gegeven van de inkomsten en uitgaven van het project en vraagt men inzicht in facturen etc.

Cursus fondsenwerving VSBfonds
Het VSBfonds heeft een online cursus fondsenwerving ontwikkeld. Dat zijn 7 lessen die bestaan uit een filmpje met uitleg, een theoriegedeelte en een toets waarmee je kunt nagaan of je alles goed hebt begrepen.
> Online cursus fondsenwerving (filmpjes)

Daarnaast kun je een PDF van de cursus downloaden.
> PDF Online cursus fondsenwerving  

Meer informatie
In Nederland zijn veel private- en overheidsfondsen te vinden waar u een aanvraag voor subsidie kunt doen. Ook plaatselijke gemeenten of het Coöperatiefonds van de plaatselijke RABO-bank zijn voorbeelden van subsidieverstrekkers.
> Fonds voor Cultuurparticipatie
> Het Cultuurfonds
> K.F. Hein Fonds
> Lokale Fondsen Nederland
> VSBfonds
> overige fondsen

De Fondspot
Het is ook mogelijk om hulp in te roepen bij het aanvragen van subsidies
voor uw koor. De Fondspot regelt alles rondom de aanvraag van subsidies
en neemt u veel werk uit handen!
> www.defondspot.nl of mailen met info@defondspot.nl

 


Crowd-funding
Soms lukt het ook om iets te bereiken met Crowd-funding:
> Crowdfunding in de cultuursector
> Crowdfunding websites