KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Aanvraag Concert KCB

Wilt u het KCB inschakelen voor uw concerten? Wacht dan niet te lang met uw concertaanvraag. Drie weken, liefst vier, is de termijn die we al jaren hanteren. Zo kunnen we een goede planning hanteren om ieders aanvraag tijdig te behandelen. Geen overbodige luxe als het gaat om het zorgvuldig opstellen van contracten, en het treffen van alle voorbereidingen voor snelle en correcte uitbetaling van uw musici. Met de corona-schrik nog in de benen lijken koren steeds langer te wachten met het indienen van een concertaanvraag. Dien uw aanvraag op tijd in zodat wij u geen nee hoeven te verkopen, want niet op tijd kan betekenen dat wij u niet van dienst kunnen zijn!

AANVRAAG CONCERT KCB

Met ingang van 1 januari 2018 werkt het KCB met bruto-bruto-bedragen voor de te verlonen artiesten. Dit wil zeggen dat de door u afgesproken bedragen inclusief werkgeverslasten zijn. NB: dit betreft niet de buitenlanders en de zelfstandige artiesten.

Voor u als opdrachtgever worden de kosten van uw concert helderder: het door u afgesproken bedrag is ook het totaalbedrag dat u aan de solist kwijt bent. Op onze nota zal de post werkgeverslasten verdwijnen. Voor de solist betekent dit dat de werkgeverslasten van zijn gage worden afgetrokken en dat hij er dus netto minder aan zal overhouden. In 2024 bedragen de werkgeverslasten zo’n € 42,-. Wilt u hiermee rekening houden bij het bepalen van de hoogte van de gage voor uw solisten?

Aanvraagformulier
Aanvrager, handelende namens het onder -- A -- genoemde organisatie (concertgever), verzoekt het Kunstenaars Contract Bureau (KCB), de op het formulier genoemde uitvoerende musici (contractanten), tegen de aldaar genoemde bruto honoraria te contracteren ten behoeve van de onder --B-- omschreven activiteit (concert).

De concertgever heeft de voorbereidende afspraken daartoe reeds gemaakt, hetzij rechtstreeks, hetzij via een impresariaat. De concertgever zal de som van de onder --C-- genoemde bruto honoraria en de daarbij komende toeslagen ingevolge de belastingwetgeving en de sociale verzekeringswetgeving binnen een week na het concert overmaken op de rekening van het KCB.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

---   A   ---

CONTACTGEGEVENS

Vertegenwoordigd door:

---   B   ---

(ORKEST)REPETITIE

Slechts in te vullen zover van belang voor de contractanten.

GENERALE REPETITIE

Slechts in te vullen zover van belang voor de contractanten.

CONCERT / UITVOERING

OVERIGE GEGEVENS

---   C   ---

ENSEMBLE / ORKEST

CONTRACTANTEN

  De honoraria mogen alleen bruto-bruto opgegeven worden. 
  Reis- en verblijfkosten maken onderdeel uit van het honorarium.
  Wilt u alle gevraagde  gegevens invullen per contractant.

CONTRACTANT 1

CONTRACTANT 2

CONTRACTANT 3

CONTRACTANT 4

CONTRACTANT 5

CONTRACTANT 6

CONTRACTANT 7

AKKOORD VOORWAARDEN

De concertgever is zich ervan bewust dat het KCB zich voortdurend en naar beste kunnen op de hoogte zal houden van veranderende regelgeving en op basis daarvan de opstelling en afhandeling van de contracten op zich zal nemen, maar dat de eindverantwoordelijkheid bij de concertgever ligt. 


Het is de concertgever bekend dat het KCB niet verantwoordelijk is voor het verzorgen van vervanging bij ontstentenis van een contractant. 

 

De concertgever verbindt zich aan de Algemene voorwaarden van de KCB en aan de Contractvoorwaarden tussen concertgever en kunstenaar zoals die gelden op de datum van de aanvraag.

> Algemene Voorwaarden KCB
> Contractvoorwaarden


> Berekening administratiekosten  (per 1 juli 2024)