KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Regio Oost

Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant Oost ('s Hertogenbosch en ten oosten daarvan) en Limburg

De Regionale Commissies zorgen elk jaar voor verschillende activiteiten. Op deze korenfestivals, vocale en muzikale dagen etc. bieden zij aan de deelnemende koren een prachtig podium om van zich te laten horen en kunnen de koren zich vol trots en met passie presenteren en duidelijk maken waarom ‘Een leven lang zingen’ zo fijn en zinvol is. Hoe belangrijk en fijn alleen het samen zingen al is, ook de onderlinge sociale contacten zijn voor de koorleden van groot belang!

Secretariaat Marja Wijnholds
Telefoon 055-3667626
E-mail regiooost@kczb.nl
Facebook https://www.facebook.com/kczbregiooost/

 

> Download hier de brochure van de Regionale Commissie Oost

Samenstelling Commissie

  Voorzitter Tjitze Tuinstra
  regiooost.voorzitter@kczb.nl  
     
  Secretaris Marja Wijnholds
  regiooost@kczb.nl  
     
  Penningmeester Vacant
  regiooost.penningmeester@kczb.nl  
     
  Educatie Jan Willem Doctor
     
  Public relations Vacant
     
  Lid Wouter van der Lugt
     
  Lid Reina van Groningen
     
  Lid Wouter van der Lugt
     
  Lid Gertrud Bonge
     
  Lid Arie Borsjes
     
  Lid Vacant