KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Jubilea Koorleden

Ook aan de koorleden die jubileren willen we graag aandacht geven; het is immers bijzonder als koorleden lang lid zijn of zich geruime tijd voor het koor hebben ingezet.
 

Jubileumattenties
U kunt zelf een passende attentie kiezen, de aanduiding die wij hier geven is alleen een suggestie.

           

25 jaar koorlidmaatschap  -  sculptuur ‘Dank voor uw inzet’
40 jaar koorlidmaatschap  -  sculptuur 'Er zit muziek in'  of  'zilveren reversspeld met het logo van de KCZB'
50 jaar koorlidmaatschap  -  sculptuur ‘Chapeau’
60 jaar koorlidmaatschap  -  'vergulde reversspeld met het logo van de KCZB'

Bij alle jubileumattenties wordt een certificaat meegeleverd waarop de gegevens van de jubilaris en die van de vereniging zijn afgedrukt.

Bestelformulier jubileumattenties  (alleen beschikbaar na inloggen)


Oorkondes
U kunt ook een oorkonde bestellen voor een 'jubileum van een koorlid of bestuurslid' of voor 'benoeming tot erelid'.
U kunt de oorkonde door ons laten bedrukken of u kunt de oorkonde zelf invullen. 

Bestelformulier losse oorkonde  (alleen beschikbaar na inloggen)