KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Kantoormailing

Naast Vocaal Digitaal en de Regionale Nieuwsbrieven kunt u ook e-mails ontvangen vanuit kantoor over specifieke onderwerpen. Doel van deze kantoormailingen is om u snel op de hoogte te stellen van iets wat als belangrijk wordt gezien voor uw koor. Maar ook kan het kantoor uw aandacht vragen voor het actualiseren van uw ledenbestand en soortgelijke onderwerpen, of u herinneren aan belangrijke zaken.