KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Regio Noord

Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland (ten noorden van het Noordzeekanaal)

De Regionale Commissies zorgen elk jaar voor verschillende activiteiten. Op deze korenfestivals, vocale en muzikale dagen etc. bieden zij aan de deelnemende koren een prachtig podium om van zich te laten horen en kunnen de koren zich vol trots en met passie presenteren en duidelijk maken waarom ‘Een leven lang zingen’ zo fijn en zinvol is. Hoe belangrijk en fijn alleen het samen zingen al is, ook de onderlinge sociale contacten zijn voor de koorleden van groot belang!

Secretariaat Marjolein van den Herik
Telefoon 0599-785661
E-mail regionoord@kczb.nl
Facebook https://www.facebook.com/kczbnoord
Twitter https://www.twitter.com/kczbrcnoord
Instagram https://www.instagram.com/kczbregionoord

 

> Download hier de brochure van de Regionale Commissie Noord

Samenstelling Commissie

  Voorzitter Albert Ploeger
  regionoord.voorzitter@kczb.nl  
     
  Secretaris Marjolein van den Herik
  regionoord@kczb.nl  
     
  Penningmeester Renske Visser
  regionoord.penningmeester@kczb.nl  
     
  Educatie Feike van Tuinen
       
  Public relations Vacant
     
  Lid Hilda Baptist
     
  Lid Bouwina Honingh-Keizer
     
  Lid Gerrit de Vries
     
  Lid Hindrik Visser
     
  Lid Leo Gobetz
     
  Lid Vacant