KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND
Terug naar concertagenda

Johannespassie in de Sint Vitus

Koor: Goylants Kamerkoor
Datum: vrijdag 7 april 2023 om 19:15

Locatie: Sint Vituskerk
Kerklaan 19 Blaricum

Beschrijving:

In de Sint Vituskerk in Blaricum vindt op vrijdag 7 april, 19.15 uur een bijzondere viering van Goede Vrijdag plaats. Tijdens de viering zingt het Goylants Kamerkoor, behalve enkele motetten voor de lijdenstijd, een passie van de 17e-eeuwse Duitse componist Demantius.

De Passion nach dem Evangelisten Johannes van Demantius, oftewel Christoph Demant, wordt gezien als een meesterwerk. Demantius (1567-1643) was een tijdgenoot van Schein, Schütz en Hassler, en zijn Johannespassie kan zeker de vergelijking met die van Schütz glansrijk doorstaan.
Het werk is geschreven voor 6-stemmig koor a capella. Anders dan in de Passies uit de barok, waarin koor en solisten elkaar afwisselen, wordt het hele lijdensverhaal hier ‘verteld’ door het koor, waarbij de componist de dramatiek en emoties van het verhaal vormgeeft in melodielijnen, ritmiek en de combinatie van één of meer stemmen. Afgezien van een kort openings- en slotkoor, zijn er geen toevoegingen, zodat het stuk prima binnen het bestek van een avondviering past.

Vanzelfsprekend zal het koor de hele dienst zingend ondersteunen. Iedereen is welkom bij deze sfeervolle Goede Vrijdagviering, die wordt geleid door pastor Mikel Palic. Bas Halsema dirigeert het Goylants Kamerkoor, het orgel wordt bespeeld door Christine Kamp.
Toegang is vrij.
Zie ook www.goylantskamerkoor.nl