Login

Vocaal - Magazine

Het KCZB magazine Vocaal verschijnt vijf keer per jaar.

Vocaal 1/2019  21 februari 2019
Vocaal 2/2019: 25 april 2019
Vocaal 3/2019: 20 juni 1019
Vocaal 4/2019: 26 september 2019
Vocaal 5/2019: 21 november 2019
Uiterlijk de 15e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie: vocaal@kczb.nl

Het magazine Vocaal wordt aan alle secretariaten van de aangesloten koren toegezonden. Afhankelijk van de koorsoort ontvangt het koor 2 of 4 exemplaren. Het is de bedoeling dat de secretaris deze exemplaren verdeelt onder de collega bestuursleden en/of uitdeelt aan de koorleden. Ook dirigenten van aangesloten koren ontvangen Vocaal gratis. Voor koren is het mogelijk om voor hun leden een collectief abonnement op Vocaal te nemen. De kosten hiervoor zijn € 9,75 per abonnement per jaar. Alle exemplaren per aflevering worden dan aan het secretariaat van het koor gezonden.
De prijs voor een particulier abonnement is € 13,50 per jaar. in dit geval wordt het abonnement rechtstreeks aan de abonnee toegezonden.

Wilt u Vocaal digitaal inzien (KCZB-koren: eerst inloggen) klik hier

 


 


 


cover: studio538


 


 
         
   
Vormgeving en drukwerk
 
DPN-Rikken Print, Nijmegen
 
Oplage
 
5900 exemplaren - ISSN 0166-6193
 
Redactie
 
Herman Schimmel - hoofdredacteur
 
Kopij en persberichten
 
Uiterlijk de 15e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie. vocaal@kczb.nl
 
Abonnementen
 
Particulier € 13,50 per jaar
Collectief  € 9,75 per jaar (wijziging in aantal alleen per 1 januari)
Los exemplaar € 3,75 (exclusief verzendkosten)
 

 

> Klik hier voor de tarieven

In het onderstaande formulier kunt u een bestelling plaatsen voor een
los exemplaar van of een jaar-abonnement op Vocaal Magazine.

UW GEGEVENS:

BESTELLING