Login

Reis-ongevallenverzekering

Leden van verenigingen zijn vaak onderweg. Tijdens het reizen, gedurende optredens of het wachten voor een optreden kan er jammer genoeg een ongelukje gebeuren. De reis-ongevallenverzekering verzekert de leden en vrijwilligers die aangesloten zijn bij uw vereniging  hiervoor. De dekking geldt uiteraard ook voor alle bestuursleden.

Deze verzekering is geldig tijdens:


Verzekerde bedragen en risico per persoon
€ 12.500,- bij overlijden ten gevolge van een ongeval
€ 25.000,- bij blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval (gedeeltelijke uitkering bij gedeeltelijke invaliditeit)
€ 25.000,- voor reishulpverlening
€   1.500,- voor persoonlijke bezittingen en zakelijke uitrusting (geld tot € 250,-)
€   1.500,- voor medische kosten

Er geldt alleen een eigen risico € 25,- per gebeurtenis bij schade onder reisbagage. De jaarpremie bedraagt € 0,74 per persoon. Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting . De premie is inclusief een collectiviteitskorting van 20%.

> Aanvraagformulier

> Schadeformulier aangifte

> Schadeformulier ongevallen