Login

Jubileum Koren

Vanaf januari 2021 is er een nieuwe regeling voor het vieren van jubilea van de bij ons aangesloten koren:

Legpenning bij jubilea 

Alle koren die 25, 50, 75, 125 of 150 jaar bestaan, ontvangen ter gelegenheid van het jubileum een legpenning.
De legpenning wordt uitgereikt door een vertegenwoordiger van de regionale commssie waaronder het koor valt, zie 
> contactgegevens KCZB Regio's

Honderdjarig bestaan: Applaus!

Bestaat een koor 100 jaar, dan ontvangt het koor de sculptuur Applaus.
Deze wordt bij het jubileumconcert of de receptie overhandigd door een vertegenwoordiger van het KCZB bestuur.
Het bestuur neemt tijdig contact op met het koor voor afstemming. Contactgegevens vindt u op 
> contactgegevens KCZB bestuur