Login

Jubileum Koren

Als een koor een jubileum viert, kan zij voor de receptie of het concert de Regionale Commissie uitnodigen waaronder het koor valt.
Regionale Commissies kunnen voor een koorjubileum een cadeaubon namens de KCZB overhandigen.

Cadeaubon
Koren die 25, 40, 50, 75, 125, 150… jaar (verder oplopend in veelvouden van 25 jaar) bestaan kunnen een jubileumattentie ontvangen
in de vorm van een tegoedbon ter waarde van € 25,--

Voor 100-jarige koren is deze attentie er niet.
De KCZB reikt aan koren die hun 100-jarig jubileum vieren een sculptuur “Applaus” uit.
In principe wordt deze sculptuur door de voorzitter van de KCZB uitgereikt aan het koor.

Aanvragen cadeaubon
De cadeaubon van € 25,-- kan worden aangevraagd via het secretariaat van de Regionale Commissie.
> contactgegevens KCZB Regio's

De cadeaubon wordt door een lid van de Regionale Commissie overhandigd bij een officiële viering van een door de KCZB erkend jubileum.
Het koor moet hiervoor wel een uitnodiging sturen.

De cadeaubon wordt alleen ter beschikking gesteld als het koor aan de KCZB haar officiële oprichtingsdatum heeft opgegeven.
De waarde van de cadeaubon wordt door de financiële administratie van de KCZB omgezet in een creditnota.
Het bedrag van de creditnota kan worden gebruikt voor het betalen van openstaande posten.
Het bedrag van de creditnota van een cadeaubon wordt in geen geval aan het koor teruggestort.