Login

Vocaal Magazine

Het KCZB magazine Vocaal verschijnt vier keer per jaar.

Vocaal 1:     25 maart 2022
Vocaal 2:     24 juni 2022
Vocaal 3:     29 september 2022
Vocaal 4:     24 november 2022

Uiterlijk de 1e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie: vocaal@kczb.nl


Koren met een KCZB-lidmaatschap
Vocaal Magazine wordt aan het secretariaat van een aangesloten koor toegezonden. 
Er worden meerdere exemplaren verzonden, die verdeeld kunnen worden in het koorbestuur. Ook de dirigent van het aangesloten koor wordt een exemplaar toegezonden. De dirigent ontvangt het magazine op zijn/haar privéadres.

Collectief abonnement
Voor aangesloten koren is het mogelijk om een collectief abonnement op Vocaal te nemen. De kosten hiervoor zijn € 12,50 per abonnement per kalenderjaar. Deze exemplaren worden ook gezonden aan het secretariaat van het koor.

Partitculier abonnement
De prijs voor een particulier abonnement is € 15,00 per kalenderjaar. in dit geval wordt het abonnement rechtstreeks aan de abonnee toegezonden.

Archief Vocaal Magazine (KCZB-koren: eerst inloggen)
In ons archief kunt u eerder verschenen Vocalen inzien
> Vocaal Magazine Archief 

Plaatsen van advertenties
Voor meer informatie over abonnementen en het plaatsen van advertenties verwijzen wij u naar: 
> Alle tarieven Vocaal Magazine
 

   
Vormgeving en drukwerk
 
Beyond Illusions / Graphité
 
Oplage
 
5100 exemplaren - ISSN 0166-6193
 
Redactie
 
Herman Schimmel - hoofdredacteur
 
Kopij en persberichten
 
Uiterlijk de 15e van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning dienen kopij en persberichten in het bezit te zijn van de redactie. vocaal@kczb.nl
 
Abonnementen
 
Particulier € 15,00 per kalenderjaar
Collectief  € 12,50 per kalenderjaar 
Los exemplaar € 5,00 (exclusief verzendkosten)