Login

Organisatiestructuur

De beheersvorm van de KCZB is de verenigingsvorm.
De statutaire naam van de vereniging is Koninklijke Christelijke Zangersbond.
Vestigingsplaats is Voorschoten.

 

Predikaat Koninklijk
In 2011 heeft Hare Majesteit de Koningin besloten het Recht tot voeren van het Predicaat “Koninklijk”
opnieuw aan de Koninklijke Christelijke Zangersbond te verlenen voor een periode van 25 jaar.
De nieuwe vervaldatum is 5 december 2036.

Het hoogste orgaan van de KCZB is de Algemene Ledenvergadering.
De dagelijkse leiding van de KCZB berust bij het KCZB Bestuur, waarvan de leden worden benoemd.
Ook is er een Raad van Toezicht bestaande uit drie leden.

De KCZB kent drie Regionale Commissies.

De verschillende koorsoorten hebben hun eigen problematiek en daarvoor is er de Muziek Advies Commisie.

 

Kantoor KCZB
Ons kantoor verleent service aan alle koren.
Daarnaast wordt vanuit ons kantoor ondersteuning verleend aan Bestuur, Raad van Toezicht, KCZB Regio’s, KCZB Adviesgroep.

> Contactgegevens

> Organigram van de KCZB

> Informaie brochure over de KCZB 


Koornetwerk Nederland
De KCZB is lid van Koornetwerk Nederland waarmee acties van gezamenlijk belang, contacten met de overheid, regeling met BUMA etc. geregeld worden.