Login

Regionale Commissie Noord

Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland (ten noorden van het Noordzeekanaal)

Secretariaat

Marjolein van den Herik
T  0599-785661
regionoord@kczb.nl


Samenstelling Commissie

Albert Ploeger Voorzitter
Marjolein van den Herik
 
Secretaris
Vertegenwoordiger kinderkoren
Jan Koops
 
Penningmeester
Vertegenwoordiger mannenkoren
Feike van Tuinen Educatie, vorming en toerusting
Frits de Vries Communicatie, pr en marketing
Hilda Baptist
 
2e secretaris 
Vertegenwoordiger jeugdkoren en gospelgroepen
Hindrik Visser Vertegenwoordiger oratoriumkoren
Gerrit de Vries Vertegenwoordiger vrouwenkoren
Bouwina Honingh-Keizer Lid