Login

KCZB Bestuur

Het KCZB Bestuur bestaat uit de heren:

  • dr. H. (Herman) Schimmel
Voorzitter
  • C.F. (Cees) de With
Secretaris
  • G. (Gerrit) van der Gaarden
Penningmeester
  • A.P. (Albert) Ploeger
Voorzitter Regionale Commissie Noord
  • T. (Tjitze) Tuinstra
Voorzitter Regionale Commissie Oost 
  • C. (Cor) Resseler
Voorzitter Regionale Commissie West

 

Het bestuur komt per jaar 10 keer bijeen.
Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben vier maal per jaar een gezamenlijk overleg.
Dat overleg vindt plaats in aansluiting op een bestuursvergadering.
Het bestuur wordt in zijn taken ondersteund door het bestuurssecretariaat: bestuur@kczb.nl

Evenals voor de leden van de Raad van Toezicht zijn er ook voor de leden van het bestuur deskundigheidsprofielen en profielschetsen opgesteld.

 

> DOCUMENTEN KCZB BESTUUR (toegang met autorisatie)

> NIEUWSBRIEF MODULE (toegang met autorisatie)