Inloggen

Verzoek BUMA om opgave gezongen repertoire in 2016

Geplaatst op: 21-02-2017

De secretarissen van de koren hebben een brief ontvangen van BUMA over het opgeven van het gezongen repertoire in 2016.

De BUMA-premie betaalt uw koor via de contributie aan de KCZB.De KCZB betaalt de betreffende premie door aan BUMA.

Uit de door BUMA geïnde premie moeten auteurs, componisten, tekstschrijvers etc. worden betaald.
Aan wie BUMA moet uitbetalen, wordt bepaald op basis van welke werken in het openbaar zijn uitgevoerd. Daarom vraagt BUMA jaarlijks aan de koren op te geven welke repertoire het koor heeft uitgevoerd.

Via de BUMA-website, die in de brief wordt genoemd, kan met de bijgeleverde inlogcode het repertoire online worden ingevuld.
Door deze opgave verzamelt BUMA de informatie die nodig is om de via de korenorganisaties de geïncasseerde BUMA-premie zo mogelijk te verdelen over auteurs en uitgevers.

Aangezien uw koor de BUMA-premie via de contributie al aan de KCZB heeft betaald, heeft de opgave voor uw koor geen financiële consequenties!
Het opgeven van het repertoire is niet vrijblijvend, maar als uitvloeisel van het KCZB lidmaatschap verplicht.