Login

KCZB.nl - Nieuws - Vacature - Penningmeester KCZB

Geplaatst op: 18-05-2022

KCZB zoekt  penningmeester m/v

De KCZB is de grootste korenorganisatie van Nederland met ruim 1000 aangesloten koren en
bijna 35.000 koorleden. In ons servicebureau in Voorschoten werken 5 medewerkers om onze
leden en niet-aangesloten koren van dienst te zijn in het uitoefenen van hun hobby. In het land
zijn 3 Regionale Commissies actief om activiteiten voor koren te organiseren in de regio.

Het KCZB Bestuur bestaat uit 6 leden. De termijn in het bestuur van onze penningmeester eindigt
in mei 2023. Daarom zoekt het bestuur van de KCZB op korte termijn een nieuwe penningmeester.
De KCZB staat voor grote uitdagingen om zich door te ontwikkelen als een kennis- en serviceorganisatie
voor de koorzangers in Nederland en voor onze aangesloten koren in het bijzonder. 

De penningmeester heeft kennis van de amateurmuziekbeoefening en van de wereld van de koorzang
in het bijzonder. De penningmeester ontwikkelt op de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende
terreinen nieuw of aangepast beleid. Hij/zij weet dat beleid ook op een goede wijze te implementeren. 
Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de boekhouding, het bewaken de begroting en het opstellen
van een financieel jaarverslag, het bijhouden van een archief, het afhandelen van de dagelijkse financiële
zaken, verdeling van de gelden over de regio’s. De uitvoering van de meeste taken vindt plaats door
medewerkers van de KCZB en door een professionele boekhouder.

Profiel
Wij zoeken iemand met kennis van beleid, structuur en dienstverlening van de wereld van de koormuziek.
In het bijzonder kennis en affiniteit met financiële zaken.
Iemand met vaardigheden om de financiën gezond te houden met behoud van een goede uitvoering van
de taken van de KCZB. Een inspirerende persoon die beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke en
maatschappelijke verhoudingen, een communicatieve teamwerker met gevoel voor persoonlijke verhoudingen.

Specifieke functie-eisen

  • Is bereid en in staat om de nodige tijdinvestering te doen.
  • Vaardig in het gebruik van de huidige digitale communicatiemiddelen
  • Minimale tijdinvestering is gemiddeld 4 uur per week.
  • Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
  • Duur van de functie is voor 5 jaar

Voor de functie geldt een vergoedingsregeling.

Voelt u zich aangesproken door bovenstaand profiel en wilt u zich inzetten voor onze koren,
mailt u dan met ons bestuur: bestuur@kczb.nl
Wilt u telefonische informatie, belt u dan met onze voorzitter dr. Herman Schimmel op 06-34895360.