Login

KCZB.nl - Nieuws - Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 23 augustus 2020)

Geplaatst op: 11-06-2020

UPDATE PROTOCOL:      23 augustus 2020

Koornetwerk Nederland heeft haar protocol voor de koren aangepast naar de actuele situatie:
> > > >  Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector  < < < <

 

De KCZB kan - door de grote diversiteit van koren, het aantal koorleden en de verschillen in locaties - onmogelijk voor elk koor ‘een advies op maat’ afgeven. De KCZB laat zich leiden door het overheidsadvies en tekent daarbij aan dat (wel of niet) zingen uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het koor zelf is en dat elk koor zich te allen tijde bewust moet zijn van de restricties die bij zingen in acht moeten worden genomen.

=========

Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat het RIVM heeft uitgebracht, als aanvulling koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden.
> RIVM advies voor koren en zangensembles

Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl. Het negatieve advies voor koren om samen te zingen wordt hiermee beëindigd.