Login

KCZB.nl - Nieuws - Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Geplaatst op: 14-05-2020

Er is een protocol verschenen dat  met een aantal instanties samen is gemaakt..
Het protocol kunt u vinden onder de volgende link:

https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol

In dit protocol staat klip en klaar het volgende:

ATTENTIE: advies om (als zangers of blazers) voorlopig nog niet samen te musiceren
Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt.
Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar.
Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen.
Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid.

Koornetwerk Nederland en KNMO adviseren daarom voorlopig nog niet samen te musiceren.
Beide organisaties volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen actualisaties melden op hun websites.
Informatie over het onderzoek is te vinden op www.virmus.nl.

In de tussentijd kan elk koor of blaasorkest zich wel voorbereiden op toekomstige openstelling.
Daarvoor zijn onderstaande richtlijnen samengesteld.
Zij zijn van toepassing zodra onze samenspeelsector weer verantwoord open kan.