Login
Inloggen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geplaatst op: 16-01-2018

Met ingang van 25 mei 2018 bent u verplicht om persoonlijke gegevens van uw leden en klanten die u bewaart - zowel analoog als ook digitaal - te beschermen.
Vanaf 25 mei 2018 is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand  bewaren.
Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Meer informatie vindt u op de volgende pagina:  AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming
Hier moet u als aangesloten koor bij de KCZB inloggen.