Login

KCZB.nl - Nieuws - Opgave ledenaantal per 1-1-2018

Geplaatst op: 08-01-2018

Alle bij de KCZB aangesloten koren hebben op 8 januari 2018 per e-mail een verzoek ontvangen om het ledenaantal per 1 januari 2018 door te geven.

Inloggen
U kunt op de KCZB website inloggen met het relatienummer (5 cijfers) van het koor en het bij de secretaris van uw koor bekende wachtwoord.

Wachtwoord onbekend
Als het wachtwoord niet meer bekend is, dan kunt u zelf via de website een nieuw wachtwoord aanvragen.
>  U geeft het e-mailadres van de secretaris van het koor op
>  Op het secretariaats e-mailadres komt het verzoek binnen om het wachtwoord te resetten
>  Bevestig deze e-mail.
>  Nu wordt er een nieuwe e-mail verzonden aan de secretaris met hierin het nieuwe wachtwoord. 

(Andere bestuursleden kunnen het wachtwoord niet resetten!)

>  Het is raadzaam om dat wachtwoord weer te wijzigen zodra u bent ingelogd.
    Het nieuwe wachtwoord moet uit minstens 8 tekens bestaan (cijfers en (hoofd)letters)