Login
Inloggen

Advies tarieven dirigenten 2018

Geplaatst op: 04-12-2017

Binnen Koornetwerk Nederland is er gesproken over aanpassing van de advies tarieven dirigenten 2018.
De procentuele verhoging zal gebaseerd worden op de Consumentenprijsindex (CPI).
Dit percentage zal echter pas eind februari/begin maart bekend worden.
Daarom adviseren wij de besturen van de koren om tot die tijd het huidige advies (2017) te handhaven.
In maart 2018 volgt meer informatie.