Login
Inloggen

Methode 'Een leven lang zingen' - deel 2 is verschenen!

Geplaatst op: 27-06-2017

Een nieuwe kijk op zingen met perspectief voor de toekomst!

Deel 2 is verschenen!

Vorig jaar introduceerde de KCZB een nieuwe methode voor kinderkoren; een methode die in opdracht van de KCZB werd ontwikkeld en zich richt op de muzikale scholing en opleiding van kinderen. Hiermee bevestigt de KCZB haar missie 'een leven lang zingen' door te investeren in een methode die algemene muzikale vorming op jonge leeftijd mogelijk maakt. Een nieuwe kijk op zingen met perspectief voor de toekomst: voor kinderkoor, voor op school, voor privé lessen en voor muziekscholen.
Drie onderdelen maken deze methode uniek: de drie begeleidende boekjes, de melodieharp en een ondersteunende website: www.eenlevenlangzingen.nl

Drie begeleidende boekjes, waarvan elk deel bestaat uit de volgende componenten:

  • liedjes
  • theorie
  • vragen en opdrachten
  • ritmische gehoorvorming
  • melodische gehoorvorming
  • stemvorming


Liedjes vormen de basis en het referentiepunt voor alle andere componenten. Alle lesstof rond theorie en gehoorvorming verwijzen voortdurend terug naar de liedjes. Het thuis oefenen van deze liedjes wordt nog eens extra gestimuleerd door het gebruik van de cimbaal (de melodieharp).
Door middel van speelkaarten, die op eenvoudige wijze onder de snaren kunnen worden geschoven, kunnen kinderen zichzelf thuis begeleiden op dit instrument. Spelen en zingen gaan dan hand in hand. De lichte natuurlijke klank van het instrument alleen al stimuleert een licht en helder stemgebruik. Vanuit een eenvoudige motoriek zijn alle liedjes gemakkelijk tot klinken te brengen op dit instrument.

De papieren versie wordt aangevuld en ondersteund door een bijbehorende interactieve website: www.eenlevenlangzingen.nl
Hier kunnen kinderen terecht voor speelse oefenseries om het noten lezen te oefenen. De vragen en opdrachten rondom de theorie krijgen hier een auditief vervolg. En ook de gehoorvorming, zowel ritmisch als melodisch, vindt hier zijn verrijking door middel van tientallen luisteroefeningen die de kinderen in hun eigen tempo kunnen maken. Daarnaast is dit de ideale plaats om oefeningen rond stemvorming te verduidelijken door middel van korte illustratieve filmpjes, luisterfragmenten en begeleidingen.

Auteur van deze methode is Rintje te Wies, artistiek leider van het Roder Jongenskoor en het Kampen Boys Choir. Vanuit deze hoedanigheid heeft hij in de afgelopen 15 jaar tientallen jongens (en ook meisjes) opgeleid in de koorscholen in Roden en Kampen. Deze nieuwe methode is dan ook gebaseerd op de jarenlange ervaring die hij hiermee heeft opgebouwd.

> Klik hier voor het bestelformulier