Login
Inloggen

Korenfestival Zierikzee, zaterdag 14 oktober 2017

Geplaatst op: 08-05-2017

Wij nodigen uw koor van harte uit om aan dit Korenfestival mee te werken.
Wij zijn er in geslaagd een aantal aantrekkelijke locaties in optie te nemen. De centrale locatie is de Nieuwe Kerk.

Globaal programma
U zult begrijpen dat wij momenteel slechts een globaal programma kunnen aangeven, omdat veel zaken afhankelijk zijn van het aantal koren en aantallen deelnemers.
- Vanaf 09.30 uur ontvangst in de Nieuwe Kerk te Zierikzee
- 10.00 uur officiële opening; daarna verspreiden de koren zich over de locaties.
- Tijdens de drie carrousels (elk 1 uur) krijgen drie koren gedurende 20 minuten de gelegenheid het eigen gekozen repertoire te zingen.
   De koren krijgen twee keer de gelegenheid om op te treden op steeds wisselende locaties.
- 16.30 uur slotmanifestatie in de Nieuwe Kerk
- 17.30 uur officiële sluiting.
De definitieve programma-indeling kan pas worden gemaakt nadat de inschrijftermijn is gesloten (1 juli 2017) en bekend is hoeveel koren aan het Korenfestival deelnemen.

Aanmelding en kosten
U kunt zich door middel van een aanmeldingsformulier opgeven. Uw aanmelding zien wij graag vóór 1 juli 2017 tegemoet.
U kunt het formulier e-mailen aan het secretariaat of - als dat niet mogelijk is - toezenden per post.
Het inschrijvingsgeld is € 3,00 per koorlid van koren die zijn aangesloten bij de KCZB, niet leden betalen € 5,00 per koorlid.
De bij de KCZB aangesloten kinderkoren kunnen gratis inschrijven.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt aan de contactpersoon van uw koor een bevestiging van deelname gezonden alsmede de factuur voor de verschuldigde deelnemerskosten. Na ontvangst van uw betaling is uw koor definitief ingeschreven en van deelname aan het Korenfestival verzekerd.

Wij hopen dat de koren enthousiast op deze uitnodiging reageren en het Korenfestival in uw koorprogramma kunnen inplannen.
Het is een mooie gelegenheid voor uw koor om zich te presenteren en van zich te laten horen!

Informatie
Cor Resseler, secretaris KCZB Regio's Zuidwest en Zuid
E-mail: secretariaat.kczb.rczuidwest@gmail.com
T 0184 - 64 17 69
 

Beleef het mee en laat van u horen!