Login

Die Schöpfung

Datum: 20-01-2018 om 20:00, eind: 23:00

Locatie: De Basiliek - Veenendaal

Beschrijving:

Op 20 januari 2018 voert COV Veenendaal samen met het Nederlands Symfonisch Kamerorkest onder leiding van Hans Lamers ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn uit.

Ofschoon muziek altijd een verbeeldende kracht heeft gehad en veel barokke componisten dat gebruikten als affecten (bij Bach in de ‘Matthäus Passion’ of Vivaldi in ‘Vier Jaargetijden’) is Haydn’s ‘Schöpfung’ wel heel illustratief in dat opzicht.

Haydn kreeg het verzoek een groots oratorium te schrijven in de stijl van Händel maar gaf het de beleving en uitstraling mee van de nieuwe verlichte tijdgeest. Hierin wil de zich ontwikkelende burger graag verpoosd worden met een mooie beeldende vertelling, met een ‘event’ zoals wij dat tegenwoordig ook zo graag ook willen.

Doel van de uitvoering van COV Veenendaal is om niet de traditionele weg te kiezen, hoe goed de muziek van Haydn ook is, maar die te versterken met theatrale impulsen. Zo zullen we het publiek verrassen in de positioneringen en presentie/uitstraling om letterlijk en figuurlijk kleur te geven aan al dat moois dat de schepping ons bracht. De ruimte van de Basiliek zal optimaal worden gebruikt in alle hoeken en gaten. Verder: een boek met een mooie vertelling is zonder illustratief materiaal niet af….

Voor dit concert zijn projectzangers (alle stempartijen) welkom.

Wat verwachten we van een projectzanger?
• Je bent aanwezig op 80% van de repetities, tijdens workshops, studiedagen en generale repetitie.
• Je studeert de muziek ook thuis.

Wat kun je van ons verwachten?
• Kennismaking met onze dirigent, die graag even je stem wil horen en adviezen kan geven voor eventuele deelname.
• Een repetitietraject waarin de Bernd Duenk, artistiek en zakelijk directeur van Amsterdam Musical, ons zal voorbereiden op een sterke theatrale presentie.
• Twee workshops en een studiedag
• Een enthousiast en hartelijk koor, waarin een fijne kruisbestuiving bestaat tussen stevig geconcentreerd studeren en ontspannende momenten.

Wie werken er verder aan dit concert mee?
• Selma Harkink – sopraan
• Robbert Muuse - bas-bariton
• Jeroen de Vaal – tenor
• Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA)
• Jongeren projectkoor Voca Musica

Repetities
Wij repeteren iedere donderdagavond van 19:50 – 22:00 uur in Aula B van het Ichthus College (Vondellaan 4 in Veenendaal).

Instapmomenten
• Geoefende zangers, die Die Schöpfung eerder hebben gezongen: 2 november 2017.
• Zangers, die dit werk voor het eerst zingen of langer willen mee oefenen: 7 september 2017. COV Veenendaal biedt bij voldoende aanmeldingen een extra ondersteunend lessenpakket aan met vocale, muzikale maar ook theatrale elementen.

Belangrijke data
Kick-off workshop: 9 september 2017 (Ichthus College)
Integratie workshop: 2 december 2017 (Ichthus College)
Studiedag: 13 januari 2018 (Ichthus College)
Generale repetitie: 19 januari 2018 (‘De Basiliek’)
Concert: 20 januari 2018 (‘De Basiliek’)

Bijdrage
De hieronder genoemde bijdragen zijn voor repetities, workshops, studiedag, generale repetitie en uitvoering van het concert:
• De bijdrage aan dit project voor geoefende zangers is €75,00.
• Voor zangers die vanaf 7 september 2017 instappen, geldt het tarief van €23,00 per maand.
• De bijdrage voor scholieren, studenten en leerlingen van Elevate of Muzen is €50,00.

Gelieve de bijdrage vooraf te voldoen op rekening NL23ABNA0483615374 tnv COV Veenendaal ovv ‘Schöpfung, <naam>’.

Aanmelden
Geef je op door een mail te sturen naar info@oratoriumvereniging.nl of te bellen met Christa Kok: 0318-555426. Meer informatie over ons koor op www.oratoriumvereniging