Login
Inloggen

Zang- en Muziekgroep Gideon - Zangdienst in de Ontmoetingskerk in Lelystad

Begin: 2017-09-10 om 19.00 uur
Einde: 2017-09-10 om 20.30 uur

Locatie: Ontmoetingskerk, Schor 4, 8224 CM Lelystad

Beschrijving:

Zangdienst in de Ontmoetingskerk, Schor 4, 8224 CM Lelystad

Info : c.j.barten@hccnet.nl
tel. 0183-354149 / 06-29168208
www.zanggroepgideon.nl