Login
Inloggen

Activiteiten

KCZB organiseert Frisia Cantat op zaterdag 13 oktober 2018

Waarom Leeuwarden-Fryslân 2018?
Leeuwarden-Fryslân 2018 biedt iedereen kansen. Daarbij gaat het vooral om meedoen, maar het gaat ook om verbinding met Friesland en de rest van Europa. Friesland wil gastvrij zijn en ervaringen bieden en streeft daarbij concrete doelen na. Waaronder gezamenlijk zingen, nu en in de toekomst. En daar doet de KCZB graag aan mee!

Frisia Cantat een korendag die open staat voor alle koren uit het hele land die zich graag willen presenteren op verschillende podia in één van de Friese cultuursteden! Een evenement voor alle koorsoorten die de KCZB vertegenwoordigd. Maar ook koren die aangesloten bij andere korenorganisaties zijn van harte welkom.

Frisia Cantat een fijne dag zingen maar ook om te luisteren. Beleef het mee!

De Friese korendag wordt al jarenlang gehouden en is uitgegroeid tot een prachtig tweejaarlijks evenement waar rond de 40 verenigingen graag voor het voetlicht treden. Voorgaande edities werden gehouden in Joure en  Bolsward, Franeker en Dokkum.
En voor 2018 kiest de organisatie voor Leeuwarden, een cultuurstad bij uitstek. Leeuwarden die voor 2018 de titel meekrijgt van dé Culturele Hoofdstad van Europa!

Het evenement zal plaatsvinden op zes locaties in de binnenstad of in directe omgeving van de binnenstad. O.a. De Grote of Jacobijnerkerk, Waalsekerk, Sint Bonifatiuskerk, Koepeltheater en twee andere locaties. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen van koren.
De koren worden in de gelegenheid gesteld om tweemaal twintig minuten op te treden in twee verschillende kerken. Mocht dit om technische reden niet kunnen dan wordt het tweemaal op één locatie!
Het is traditie bij Frisia Cantat om met de koren die aan het eind van de dag nog aanwezig zijn, samen muzikaal af te sluiten in De Grote of Jacobijnerkerk. Zo wordt het geheel een feestelijke, vocale, muzikale en culturele happening.

In het vierde kwartaal van 2017 worden de uitnodigingsbrieven en aanmeldingsformulieren naar alle koren in Regio Noord verstuurd.

Informatie: secretariaat.kczb.rcnoord@gmail.com

Een leven lang zingen, doet u mee?