KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND
Terug naar concertagenda

Songs of Farewell

Koor: St. Joriskamerkoor
Datum: zaterdag 11 november 2023 om 20:15

Locatie: Sint-Joriskerk
Hof1, Amersfoort

Beschrijving:

Het St. Joris Kamerkoor brengt een afwisselend programma met Engelse koorwerken rond het thema afscheid en sterven. Centraal staan het Requiem van Herbert Howells en de Songs of Farewell van Charles Hubert Parry. Deze stukken zijn mede geschreven naar aanleiding van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Beide componisten kregen tijdens het schrijven ook te maken met persoonlijk verlies. Parry verloor een aantal leerlingen die vochten in de loopgraven en nooit weerkeerden. Howells werd vanwege een ongeneeslijke ziekte (waarvan hij uiteindelijk echter genas na een experimentele behandeling) niet opgeroepen als soldaat, maar verloor toen wel een aantal belangrijke vrienden. In de keuze van hun teksten blijken troost en hoop de boventoon te voeren.

Naast deze stukken worden werken gezongen die geschreven zijn voor uitvaartplechtigheden van leden van het Engelse koningshuis. Zoals de gewaardeerde Funeral Sentences & Music for the Funeral of Queen Mary van Henry Purcell (dat we net als de stukken van Parry en Howells al eerder tussen 1998 en 2015 mochten uitvoeren), When David heard van Thomas Weelkes, Funeral Sentences van William Croft, Song for Athene van John Tavener (eerder in 2017) en Who shall separate us? van James MacMillan (eerder uitgevoerd in april van dit jaar in St. Mary's Cathedral in Glasgow).

Instrumentale medewerking wordt verleend door Cappella Maria Barbara; voor deze gelegenheid bestaande uit:
Carlos Rivero Morena - cornetto
Aurora Rósudóttir Luciano - alttrombone
Ramon Marquès Jimenez - tenortrombone
Floris van Daalen - bastrombone
Elske Tinbergen - barokcello
Henk van Zonneveld - kistorgel
Evert Gombert - renaissancetrom